U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 Bij Milieuvervuiling denken we vaak aan de toestand van het ecosysteem.

 

 

Op onze werkplek hebben we ook te maken met het milieu. Het is daarom van belang voor de gezondheid dat de werkomgeving voldoet aan alle wetten en normen.

 

Fijnstof, een korte uitleg over de gevaren, eigenschap, wetgeving en de oplossing.

Fijnstof is een verzamelnaam voor alle zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer. Een groot gedeelte van de fijnstof in de lucht is afkomstig van natuurlijke bronnen zoals zand en zeezout. In een werkomgeving kan het echter voorkomen dat u langdurig in aanraking komt met een grote hoeveelheid onnatuurlijke fijnstof. Deze deeltjes zijn in staat om diep in de longen door te dringen. Buiten de grootte van het stofdeeltje bepaald de vorm en samenstelling van een stofdeeltje hoeveel gevaar je loopt. Eigenlijk is elk fijnstof deeltje gevaarlijk en daarom heeft de overheid grenzen gesteld aan het werken in een omgeving met fijnstof. Voor een groot aantal materialen is inmiddels een MAC waarde bepaald, voor vele stoffen zullen deze nog volgen. MAC waarde staat voor maximaal aanvaarde concentratie. Met een dergelijke MAC waarde geven de verantwoordelijke instanties aan hoeveel stofdeeltjes van een bepaalde grootte in een werkomgeving gedurende 8 uur ingeademd mag worden. Voor kwartsstof is dit bijvoorbeeld 0,075 mg/m3 , dit is ongeveer een eetlepel stof in een ruimte zo groot als een gymzaal. Fijnstof komt vooral vrij als de diverse materialen bewerkt worden. Schuren, slijpen en zagen zijn van die bewerkingen waarbij de hoeveelheid fijnstof in de lucht met vaak meer dan 200 maal de MAC waarde zal worden overschreden. Om dit tegen te gaan is afzuigen bij de bron dus daar waar de stof ontstaat de enige mogelijkheid om onder de MAC waarde te blijven. Hiervoor zijn afzuigkappen op het gereedschap nodig welke vaak weer de nodige bewegingsvrijheid ontnemen. Bij het oplossen van een stofprobleem is het zeer belangrijk dat de gebruiker en de leverancier samen bekijken wat de beste oplossing is.